مس اسپکترومتری

All the posts published.

نحوه‎ی برش ژل بسیار آسان می‎باشد و تاثیر فراوانی بر روی کیفیت آنالیز طیف سنجی جرمی دارد. متن پیوست، روش مناسب برای …

در جدول زیر میزان مجاز سورفاکتانت و نمک های مختلف را در آنالیزهای مختلف طیف سنجی جرمی ملاحظه می کنید. در خاطرتان …

در این پست شما را با یکی از بهترین مجموعه های آموزشی مس اسپکترومتری آشنا میسازیم. با شنیدن این 6 فایل آموزشی، …

این مقاله به خوبی اطلاعات پایه در زمینه کاربرد مس اسپکترومتری در پروتئومیکس را بیان میکند. در پست های آتی اطلاعات …

مس اسپکترومتری | Mass Center